INFORMACIÓ GESTIÓ ADMINISTRATIVA


Convenis

Relació d’ajuts i subvencions


RETRIBUCIÓ ÒRGANS DE DIRECCIÓ I
ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ


Patrons: Cap membre del Patronat rep cap retribució per la seva pertinença al Patronat, ni per tasques de Direcció i Administració de la Fundació.


Comité de Direcció: Cap membre del Comité de Direcció rep cap retribució com a membre del Comité de Direcció, ni per tasques de Direcció de la Fundació.