Els destinataris son usuaris dels programes de la Fundació del Convent de Santa Clara: Invulnerables, Plataforma dels Aliments i Residència. Si cal se les proporciona ulleres, que poden ser recuperades o de dotació de diferents òptiques i entitats similars. Els pacients han de pagar una quantitat de 5 o 10 euros. En algun cas extraordinari es donen de franc.

Durant l’any els professionals i voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara acompanyen amb una furgoneta cedida per l’Escola Joviat a totes les persones que necessiten una revisió visual, que prèviament han estat valorades, a la Fundació Ramon Martí Bonet, al carrer Pau Alcover de Barcelona.

Als beneficiaris se’ls ofereixen visites a l’oculista, amb les revisions corresponents i, si cal, ulleres i proves complementàries com Campimetries, Ompometries, OCT... En la majoria dels casos se’ls recepta ulleres, alguns beneficiaris reben dues ulleres (de lluny i d’aprop) i altres reben ulleres progressives.

La mitjana d’usuaris atesos els darrers anys és de 88 persones. El 15% dels beneficiaris son menors i el 85% persones adultes. El 44% dels usuaris son homes i el 56% dones.

Degut a la situació d’emergència social i econòmica derivada de la COVID-19, l’any 2020 el servei ha quedat interromput i quan ha hagut possibilitat de mobilitat territorial, s’han pogut realitzar poques visites reglades, no obstant s’ha mantingut en la mesura del possible i ha donat els següents indicadors:

Nombre de grups visitats: 4
Pacients menors d’edat: 1 (revisió)
Pacients adults: 22

- 11 homes dels quals 3 anaven a fer-se una revisió (ja havien estat visitats abans).
- 11 dones de les quals 3 van anar a fer-se una revisió.