Al local de la Ctra de Vic 183, després d’unes obres de construcció de 15 mesos, al mes de juliol del 2013 es va posar en marxa una Residència per a persones sense llar o sense sostre, inscrita com a Residència Rosa Oriol: Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió Social. Inscrita amb el número S08610 en el Departament de Benestar social i Família de la Generalitat de Catalunya el dia 28 de juny del 2013.

Veure indicadors de 2020

Inauguració: 13 de juliol de 2013.

Capacitat: de 17 persones.

Objectiu: la Residència Rosa Oriol té per objectiu acollir a persones sense llar, afavorir els hàbits socials i la reinserció al món laboral i a l’entorn familiar de persones sense recursos. Oferir-los formació, acompanyament i la possibilitat de participar en cursos i espais que els ajudin a desenvolupar-se com a persones, com a ciutadans.

Personal: Un equip de tres treballadors a jornada complerta.

Característiques: El nom de “Residència” – enlloc d’alberg – s’ha escollit expressament, ja que una residència no transmet la idea d’exclusió social.


A una residència poden venir persones en circumstàncies molt diverses, i aquesta residència també té per objectiu acollir aquells ciutadans que pateixen les anomenades “noves formes de pobresa” com a conseqüència de la prolongada crisi econòmica.

Les hores del dia estan totes cobertes amb professionals i voluntaris professionals, que han realitzat uns cursos de Formació.

Les nits estan cobertes per un sistema de teleassistència contractat a l’efecte.

Hi ha un protocol d’acollida i seguiment dibuixat amb els professionals de la Fundació Althaia, el propi equip de la Residència i Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa. Tots els residents actualment estan estudiant o treballant. Alguns fan cursos de català i castellà, alfabetització.

Els residents se’ls demana implicació i col·laboració en els projectes de la Fundació.

Veure indicadors de 2020