En el número 162 de la Carretera de Vic, s’han atès durant el curs 2015/2016, 2500 persones de mitjana amb una freqüència quinzenal.

Derivades des de:

 • • Serveis socials de l’Ajuntament de Manresa
 • • Xarxa Sanitària

A causa de la presència de nadons i d’infants, es proveeix llet de continuació per lactants, potets, farinetes i bolquers.

Durant l’acollida es tenen presents les dades de cada persona de qui les deriva i, si es considera oportú, s’amplia la informació per tal de:

 • • Donar una resposta personalitzada.
 • • Detectar, prevenir i donar resposta a diferents problemàtiques i poder fer una acollida amb caliu.

Àmbit del projecte: Suport social

Col·lectius a qui va adreçat

Persones sense recursos necessaris per viure amb dignitat:

 • • Persones que no reben cap tipus d’ajuda.
 • • Persones a qui l’atur i/o l’ajuda familiar dels 426 € i/o altres se’ls ha exhaurit i mantenen la seva situació de pobresa.
 • • Famílies, fonamentalment dones, en situació de vulnerabilitat i/o problemes d’addiccions.
 • • Gent que viu al carrer: sense sostre i sense entorn familiar.
 • • Immigració en situació irregular o en precarietat.
 • • Noves formes de pobresa a causa de les hipoteques, manca d’ajudes degut a que vénen del món dels autònoms...
 • • Reclusos que un cop estan en llibertat tenen dificultats per reinserir-se.
 • • Persones vulnerables: malalts mentals, disminuïts psíquics, etc.
 • • Altres...

Àmbit territorial

Manresa. Ubicació de la Plataforma dels aliments: Ctra. de Vic 162. Manresa.

Justificació del Projecte

La situació en número de persones ateses va creixent dia a dia i, en lloc de disminuir o mantenir-se constant, s’ha anat incrementant.

La crisi està fent que moltes persones quedin a l'atur i que no tinguin cap mena d’ingressos. Molts són aturats des de fa temps que ja no cobren res. Altres persones han vist la seva situació agreujada, i els resulta impossible accedir al més indispensable per viure amb dignitat.

La Plataforma dels aliments vol ser en si mateixa un recurs per facilitar l’accés al menjar per a tothom que es troba en situació de vulnerabilitat i pobresa.

Els aliments que donem provenen bàsicament de les donacions que fan:

Objectius

Proporcionar aliments a persones i famílies que els permeti cobrir aquesta necessitat bàsica de menjar ,garantint una dieta equilibrada.

 • • Atenció personalitzada a persones en situació de vulnerabilitat, infància i gent gran; immigració, persones sense llar, sense feina i noves formes de pobresa.
 • • A partir del contacte i coneixement de la realitat dur a terme una tasca de sensibilització entre els ciutadans per tal de promoure la corresponsabilitat, el treball en xarxa i la implicació del màxim número de persones, empreses i entitats.

01. Contacte sistemàtic amb els professionals de la Xarxa social de Manresa

02. Continuar amb les recollides de menjar ciutadà aprofitant els esdeveniments dels Barris, Escoles, Associacions, etc.

03. Prendre contacte amb empreses i particulars per tal d’aconseguir col·laboració i implicació en el Projecte i proveir menjar al Banc dels aliments.

04. Obertura de la Plataforma dels aliments dos cops per setmana amb espai d’acollida personalitzada dedicant temps a cada usuari.

05. Actes culturals per tal de donar a conèixer la realitat i per sensibilitzar la població.

06. Promoció i formació del voluntariat: trobades i cursos adreçats a una professionalització dels voluntaris.

Es preveu continuar amb la Plataforma durant els propers anys fins que la situació de crisi comenci a remetre. Anualment la Plataforma entrega aproximadament 300.000 quilos d’aliments.