Els voluntaris de la Fundació ja van copçar una difícil situació al mes de març del 2012 i posteriorment van fer un recompte nocturn per conèixer de prop aquesta realitat. A partir dels resultats i de situacions ja detectades a la Plataforma dels aliments, es va decidir activar alguns recursos d’emergència per tal d’evitar l’exclusió social d’aquells que sense sostre, sense llar ni un entorn, vivien al carrer.

La Fundació disposa a dia d’avui de 32 habitatges tutelats per allotjar famílies o persones soles, a les que de forma temporal, se les ajuda a superar la situació.

Els pisos són un espai residencial i relacional, en els que es treballen els valors de la convivència, l’autoestima i es busca la promoció social de les persones, a les que se’ls dona suport i de les que fa un seguiment periòdic per, si cal, intentar cobrir en la mesura del possible les seves necessitats essencials.

En aquests pisos hi viuen persones o be que no tenen feina o si la tenen els permet pagar despeses i un lloguer molt ajustat. Quan millora la situació i poden contribuir al lloguer, es demana una aportació proporcional al que perceben. Totes les persones que viuen als pisos són derivades per Serveis Socials i be han estat prèviament a la Residència Rosa Oriol o venen d’altres indrets. Es porta a terme un itinerari personal i familiar, es fa un acompanyament per tal de contribuir a la recerca de feina i, en el cas dels nens, vetllem perquè tinguin les necessitats cobertes per créixer. Es visiten els pisos de forma sistemàtica periòdicament, cada 15 dies passen per la Plataforma dels Aliments i un cop al mes tenen contacte i entrevista amb els referents de la Fundació.

En el cas de les famílies amb nens, l’objectiu fonamental és:

  • • Contribuir significativament a la millora dels resultats acadèmics dels nens vinculant-los a xarxes que els permetin la millora de les competències bàsiques.
  • • Crear un vincle d’ajuda i d’acompanyament amb els nens, els tutors de l'escola i les famílies.
  • • Apoderar les famílies perquè puguin acompanyar els fills en el suport escolar de manera autònoma, al mateix temps que es facilita l'alfabetització i la formació dels pares, si escau.
  • • Potenciar les relacions família-escola-entorn, mitjançant la participació de tots els actors en projectes que ofereix la Fundació o la Xarxa Ciutadana que doni una resposta global a les necessitats dels nens i de les famílies.

Es fomenta que les famílies i les persones que viuen en els pisos participin de forma activa en activitats de la Fundació, en sortides socials, com Apropa Cultura, la Festa de la Diversitat, la Fira de l'Aixada, etc., perquè coneguin la cultura, es relacionin i puguin integrar-se plenament. Es porta a terme un acompanyament personalitzat, el qual contribueix a l’estabilitat que necessiten les persones immigrades i les seves famílies per trobar feina, mantenir la família i treballar hàbits socials, de convivència, de salut, de cultura, de llengua, etc. Algunes d’aquestes persones no presenten un grau d’exclusió severa, però la manca de feina i d’entorn familiar els ha abocat al carrer o a la impossibilitat d’accedir a un habitatge, amb el plus que els immigrants de color o de religió musulmana, malauradament, troben més dificultats per aconseguir una feina. Molt més encara, en els casos en què no tenen papers.

El projecte proposa garantir les condicions de vida en un habitatge adequat, que faciliti el desenvolupament de les persones i de les famílies immigrades o en risc d'exclusió social, que en són les beneficiàries i que són destinades per Serveis Socials de l'Ajuntament, pel Programa Invulnerables o per les àrees bàsiques de l'Institut Català de la Salut. L'acollida es fa des de la Residència d’estada limitada Rosa Oriol o des de Serveis Socials, que són les fonts d'on provenen les persones. Es pauta un itinerari de treball i de formació personal i professional, així com un programa individualitzat per aconseguir la plena autonomia i la integració bidireccional i activa, amb el professional que deriva, els professionals propis i el compromís de la persona o de la família i de l'entorn.

En els protocols d'acollida, se signa un contracte amb la persona responsable de la unitat familiar en el qual es donen unes pautes de convivència, de treball compartit i de responsabilitats. En aquests pactes hi ha inclosa la voluntat i el compromís de treballar per poder inserir-se plenament en la societat. En aquest treball, la coordinació amb els professionals de referència és essencial, i es garanteix que la persona estigui vinculada als Serveis Socials.

Es necessiten padrins d’aquests pisos, per poder obrir-ne d'altres, ja que la necessitat és creixent, i per fer front a les despeses que cada un d’aquests espais d’habitatge comporta.