La prevenció, detecció i atenció a la població en situació d’exclusió social i en risc d’exclusiósocial, preferentment, però no exclusivament, famílies desestructurades, monoparentals i altres; violència de gènere; addiccions; persones en situació de vulnerabilitat, infància i gent gran; immigració, persones sense llar, sense feina i noves formes de pobresa.

La sensibilització dels problemes de la població i promoció de la corresponsabilitat des de la integració a la xarxa d’entitats amb finalitats socials i la col·laboració amb les administracions.

La promoció de la mútua integració en el teixit social dels diferents col·lectius.

La gestió i promoció de projectes de solidaritat i desenvolupament en el tercer i quart món.

Missió

Transformar la situació dels marginats aconseguint que puguin viure com a persones dignes aportant valor a la nostra societat.

Ser un factor de cohesió social i altaveu dels que no tenen veu.

AGENDA 2030

Visió

Esdevenir una organització de referència a la Catalunya Central, capaç de transformar i aportar nous models per erradicar les injustícies.

Ser un instrument de transformació social promovent un sistema de funcionament autosostenible i la creació de llocs de treball humanitzadors.

Valors

Sentit de Justícia:
Defensa dels drets humans.

Corresponsabilitat:
Compromís, implicació, solidaritat.

Transparència:
veracitat, honestedat, integritat i confiança.