La Fundació

La Fundació del Convent de Santa Clara ha nascut gràcies a l’impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de Manresa a l’abril del 2009.

La Fundació del Convent de Santa Clara, ha esdevingut el paraigua jurídic, organitzatiu i humà necessari per agilitzar respostes integrals a curt i llarg termini per a persones que han estat expulsades del sistema i que no poden viure amb dignitat.

Un equip multidisciplinari de 220 voluntaris (empresaris, jubilats, treballadors i estudiants) treballen a plena activitat per fer front a la manca de recursos essencials en què es troben molts ciutadans.

El patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració dela Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

 • President: Gabriel Prat Ametlla.
 • Vicepresidenta: Maria Rosa Giralt Mas.
 • Directora: Sor Lucía Caram Padilla.
 • Tresorer: Pere Pujadó Viusa.
 • Vocal: Mar Alapont Sisquella.
 • Vocal: Imma Augé Sanpera.
 • Vocal: Montserrat Domenech Santasusana.
 • Vocal: Pere Gassó Ollé.
 • Vocal: Frank Margenat Trias.
 • Vocal: Jaume Masana Ribalta.
 • Vocal: Vicenç Mauri Claret.
 • Vocal: Xavier Perramon Ferran.
 • Vocal: Manel Serra Armangué.
 • Vocal: Xavier Sitges Roses.
 • Vocal: Frederic Solé Montoya.
 • Vocal: Gemma Torelló Sibill.
 • Secretari no patró: Josep Ribera Ferrer.

La Carta
de Sor Lucía

La religiosa, patrona i directora de la Fundació ens envia unes paraules d'esperança sobre la situació a Ucraïna i ens convida a la VIII edició de la cursa solidària Vinya Cross per aportar el nostre granet de sorra.

Carta Sor Lucía