La Fundació

La Fundació del Convent de Santa Clara ha nascut gràcies a l’impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de Manresa a l’abril del 2009.

La Fundació del Convent de Santa Clara, ha esdevingut el paraigua jurídic, organitzatiu i humà necessari per agilitzar respostes integrals a curt i llarg termini per a persones que han estat expulsades del sistema i que no poden viure amb dignitat.

Un equip multidisciplinari de 220 voluntaris (empresaris, jubilats, treballadors i estudiants) treballen a plena activitat per fer front a la manca de recursos essencials en què es troben molts ciutadans.

El patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració dela Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

 • Gabriel Prat - President
 • Montserrat Domenech - Vicepresidenta
 • Jaume Badia - Tresorer
 • Sor Lucia Caram - Directora de la Fundació
 • Imma Augé - Vocal
 • Maria Casals - Vocal
 • Vicenç Mauri - Vocal
 • Frank Margenat - Vocal
 • Xavier Sitges - Vocal
 • Frederic Solé - Vocal
 • Pere Gassó - Vocal
 • Xavier Perramon - Vocal
 • Jaume Masana - Vocal

COMITÈ DE DIRECCIÓ

El Patronat pot nomenar un comitè de direcció que s’encarregui del seguiment de l’evolució de les diferents activitats de la Fundació per verificar el grau de compliment dels objectius de la mateixa.

És l’òrgan de govern que pren les decisions diàries i lidera els diferents projectes de la Fundació. A efectes pràctics és l’òrgan executor que marca línies, processos i gestiona els actors i intervencions dels projectes.

MEMBRES:

 • Gabriel Prat
 • Sor Lucía Caram
 • Jaume Badia
 • Pere Gassó
 • María Pilar Izquierdo
 • Pilar Mascaró
 • Joana Solergibert