La Fundació del Convent de Santa Clara neix a Manresa a instàncies de la Plataforma ciutadana de solidaritat impulsada l’any 2009 al Convent de Santa Clara de Manresa per tal d’oferir ajuda a les persones que no podien accedir a les necessitats bàsiques de menjar. La seva vocació, des del començament, va ser la de donar resposta a les persones i col·lectius en risc d’exclusió social i treballar contra les causes d’aquesta situació.

Durant aquests anys de vida la Fundació ha posat en marxa projectes i programes encaminats, per una banda a fer de contenció a la greu situació de crisi que afecta moltes famílies del nostre entorn, i per altra impulsant programes que ajudin a fer que les persones puguin aportar valor des de la seva feina a la societat.

Actualment la Plataforma d’aliments atén a unes 600 famílies de Manresa, totes derivades des de la Xarxa social i sanitària de la Ciutat, a les que s’acull i acompanya de forma personalitzada per tal de buscar solucions a la mida de cada situació. Els aliments són lliurats per un sistema objectiu de punts que permet a cada persona i/o família escollir els productes més adients dels que disposem per tal de garantir una alimentació equilibrada.

En l’atenció a les persones es va detectar que hi havia moltes persones sense sostre i sense llar, vivint al carrer. Els voluntaris van fer un recompte per tal de veure fins a on arribava aquesta situació, i a partir d’aquesta diagnosi es van posar en marxa dos projectes per acollir aquestes persones.

Actualment hi ha deu pisos d’acollida que donen sostre i caliu a unes 30 persones. Al mes de juny del 2013 es va inaugurar la residència que té capacitat per a 15 persones, amb les que es treballa per tal d’ajudar-les a reinserir-se en el món laboral, en la xarxa familiar i en la vida social normalitzada.

La Fundació ha posat en marxa dos projectes encaminats a la creació d’empreses o cooperatives i al suport integral de les persones.

Un espai de convivència i aprenentatge femení, que al mateix tempsque els dóna suport en els seus processos personals i emocionals, els permet aconseguir eines per a guanyar-se la vida. Es realitzen treballs de confecció, mitja, arranjaments de roba, que ajuden a desenvolupar la creativitat, recuperar la seva autoestima i contribuir a un consum responsable.

Encaminats a la creació de llocs de treball, a un consum responsable i a una alimentació saludable, tot respectant la terra que ens dóna els seus fruits i en els que actualment treballen diverses persones. És una opció pel territori i per potenciar els productes de la terra.

Tots els projectes són possibles gràcies a la implicació i el suport de la societat civil i del món empresarial. La Fundació del Convent de Santa Clara no té cap persona contractada i això fa que la totalitat de les ajudes es destinin als projectes i a les persones més necessitades.

Des de el començament, empreses com a CONTROL SISTEMES, han donat suport, assessorament i materials per garantir el funcionament dels projectes, a cost cero, el que significa una ajuda cabdal en temps de crisis i permet que els projectes no s’aturin per manca de mitjans.

Per tal de dur a terme els seus objectius, la Fundació del Convent de Santa Clara, té un seguit de programes i recursos que volen pal·liar la situació de manca de mitjans essencials per a viure amb dignitat de les persones, com són els projectes de la Plataforma dels aliments, els Pisos tutelats i la residència.

La Fundació ha posat en marxa també altres programes que tendeixen a erradicar les causes d’aquesta problemàtica social, com son la manca de feina, i en aquesta línia s’inscriuen els projectes “El Cosidor” i “Els horts ecològics de proximitat”.

És un recurs destinat a donar suport a les necessitats essencials de menjar a les persones que es troben en situació de major pobresa i vulnerabilitat en el nostre entorn.

Actualment els voluntaris de la Plataforma atenen a 600 famílies, el que suposa més de 2500 persones. Totes són derivades per Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa o per professionals de la xarxa sanitària, de Creu Roja o altres institucions, i són aquelles persones que no reben cap tipus de suport econòmic, o perquè han exhaurit l’atur, les ajudes familiars o perquè no tenen papers. A la Plataforma s’intenta acollir i acompanyar als que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

Els aliments que es donen provenen fonamentalment de l’ajuda de particulars i empreses, així com dels supermercats que són punts fixos de recollida o que donen els seus excedents i que setmanalment els voluntaris recullen.